Predsednik upravnog odbora

Prof. dr Nikola Babić

Potpredsednici upravnog odbora

Prof. dr Sunčica Srećković
Prof. dr Predrag Jovanović

Upravni odbor

Doc. dr Aleksandar Miljković, sekretar
Prof. dr Mirjana Petrović Janićijević
Doc. dr Jasmina Đorđević Jocić
Doc. dr Marko Kontić
Prim. dr Lidija Magarašević
Doc. dr Ivan Marjanović

Nadzorni odbor

Dr Milica Ivković, predsednik
Ass. dr Vesna Marić
Ass. dr Marija Trenkić Božinović

Počasni članovi udruženja glaukomatologa Srbije

Prof. dr Dobrosav Cvetković
Prof. dr Đorđe Kontić
Prof. dr Slobodanka Latinović
Prof. dr Petar Aleksić
Prof. dr Vera Ljubojević
Prof. dr Vera Jarić Đorđević
Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
Doc. dr Vujica Marković

Članovi

 1. Babić Nikola
 2. Srećković Sunčica
 3. Jovanović Predrag
 4. Miljković Aleksandar
 5. Petrović Janićijević Mirjana
 6. Đorđević Jocić Jasmina
 7. Kontić Marko
 8. Magarašević Lidija
 9. Marjanović Ivan
 10. Ivković Milica
 11. Marić Vesna
 12. Trenkić Božinović Marija
 13. Stojiljković Tatjana
 14. Popović Svetlana
 15. Radenković Marija
 16. Pešić Jelena
 17. Živković Maja
 18. Andreić Veljko
 19. Čivčić Nataša
 20. Čivčić Nada
 21. Zlatanović Gordana
 22. Zlatanović Marko
 23. Zlatanović Gorana
 24. Marković Snežana
 25. Odalović Milanov Zorica
 26. Gligorić Svetlana
 27. Livija Grastić Tot
Copyright 2016. Udruženje Glaukomatologa Srbije