Predsednik upravnog odbora

Prof. dr Nikola Babić

Potpredsednici upravnog odbora

Prof. dr Sunčica Srećković
Prof. dr Predrag Jovanović

Upravni odbor

Doc. dr Aleksandar Miljković, sekretar
Prof. dr Mirjana Petrović Janićijević
Prof. dr Jasmina Đorđević Jocić
Doc. dr Marko Kontić
Prim. dr Lidija Magarašević
Doc. dr Ivan Marjanović

Nadzorni odbor

Dr Milica Ivković
Ass. dr Vesna Marić
Doc. dr Marija Trenkić

Počasni članovi udruženja glaukomatologa Srbije

Prof. dr Dobrosav Cvetković
Prof. dr Đorđe Kontić
Prof. dr Slobodanka Latinović
Prof. dr Petar Aleksić
Prof. dr Vera Ljubojević
Prof. dr Vera Jarić Đorđević
Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
Doc. dr Vujica Marković

Članovi

 1. Nikola Babić
 2. Sunčica Srećković
 3. Predrag Jovanović
 4. Aleksandar Miljković
 5. Mirjana Petrović Janićijević
 6. Jasmina Đorđević Jocić
 7. Marko Kontić
 8. Lidija Magarašević
 9. Ivan Marjanović
 10. Milica Ivković
 11. Vesna Marić
 12. Marija Trenkić
 13. Nataša Čivčić
 14. Nada Čivčić
 15. Milan Stojičić
 16. Lidija Jovanović
 17. Snežana Marković
Copyright 2016. Udruženje Glaukomatologa Srbije