Članovi

Predsednik upravnog odbora

Prof. dr Nikola Babić

Potpredsednik upravnog odbora

Prof. dr Predrag Jovanović

Upravni odbor

Prof. dr Aleksandar Miljković, sekretar
Prof. dr Mirjana Petrović Janićijević
Prof. dr Sunčica Srećković
Prof. dr Jasmina Đorđević Jocić
Doc. dr Marko Kontić
Prim. dr Lidija Magarašević
Doc. dr Ivan Marjanović

Nadzorni odbor

Doc. dr Marija Trenkić, predsednik
Dr Milica Ivković
Ass. dr Vesna Marić

Počasni članovi udruženja glaukomatologa Srbije

Prof. dr Dobrosav Cvetković
Prof. dr Đorđe Kontić
Prof. dr Slobodanka Latinović
Prof. dr Petar Aleksić
Prof. dr Vera Ljubojević
Prof. dr Vera Jarić Đorđević
Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
Doc. dr Vujica Marković

Članovi (2023.)

 1. Nikola Babić
 2. Predrag Jovanović
 3. Aleksandar Miljković
 4. Mirjana Petrović Janićijević
 5. Sunčica Srećković
 6. Jasmina Đorđević Jocić
 7. Marko Kontić
 8. Ivan Marjanović
 9. Lidija Magarašević
 10. Milica Ivković
 11. Vesna Marić
 12. Marija Trenkić
 13. Marija Radenković
 14. Gordana Zlatanović
 15. Maja Živković
 16. Marko Zlatanović
 17. Lidija Jovanović
 18. Milan Stojšić
 19. Nataša Čivčić
 20. Nada Čivčić
 21. Rada Zečević