Članstvo

Poštovane kolege,

Članarinu treba platiti preko tekućeg računa broj 170-0030036132000-06 UniCredit banke, poštanskom/bančinom uplatnicom ili ličnom uplatom u prostorijama Udruženja (Pasterova 2, Beograd). Godišnji iznos članarine je 4.000,00 dinara.

Rok za plaćanje članarine za 2024. godinu je 31.03.2024.

Za članove iz inostranstva, članarina je 40 EUR. Broj deviznog računa je RS35170003003613200103

Komunikaciju sa Udruženjem možete obaviti poštom na gore navedenu adresu (Pasterova 2, Beograd, Klinika za očne bolesti KCS), ličnim dolaskom na istu adresu, telefonom 011 / 366 21 33 ili na e-mail adresu: marija.trenkic@gmail.com;

Vaši lični podaci će biti strogo čuvani i korišćeni samo u svrhu komunikacije u okviru Udruženja.

Odaberite fajl

Maksimalna veličina fajla 10MB
Dozoljeni tip fajla: jpg, jpeg, png, pdf

CAPTCHA
Please wait...