Članovi

Predsednik Upravnog odbora

Prof. dr Predrag Jovanović

Potpredsednik Upravnog odbora

Prof. dr Nikola Babić

Upravni odbor

Prof. dr Aleksandar Miljković
Prof. dr Mirjana Petrović Janićijević
Prof. dr Sunčica Srećković
Prof. dr Jasmina Đorđević Jocić
Doc. dr Marija Trenkić, sekretar
Dr sci. med. Marko Kontić
Doc. dr Ivan Marjanović

Nadzorni odbor

Doc. dr Maja Živković, predsednik
Doc. dr Vesna Marić
Prim. dr sci med Milan Stojčić

Počasni članovi Udruženja glaukomatologa Srbije

Prof. dr Dobrosav Cvetković
Prof. dr Đorđe Kontić
Prof. dr Slobodanka Latinović
Prof. dr Petar Aleksić
Prof. dr Vera Ljubojević
Prof. dr Vera Jarić Đorđević
Prof. dr Paraskeva Hentova Senćanić
Prof. dr Vujica Marković

Članovi (2024.)

 1. Predrag Jovanović
 2. Nikola Babić
 3. Aleksandar Miljković
 4. Mirjana Petrović Janićijević
 5. Sunčica Srećković
 6. Jasmina Đorđević Jocić
 7. Marija Trenkić
 8. Ivan Marjanović
 9. Marko Kontić
 10. Vesna Marić
 11. Maja Živković
 12. Milan Stojčić
 13. Marija Radenković
 14. Milica Ivković Miladinović
 15. Gordana Zlatanović
 16. Lidija Jovanović
 17. Nataša Čivčić Kalinić
 18. Nada Čivčić
 19. Ivana Pušin
 20. David Simonovski
 21. Rada Zečević
 22. Marko Zlatanović
 23. Ferenc Varga
 24. Livija Grastić Tot
 25. Marija Božić