Istorijat

O Udruženju glaukomatologa Srbije

Udruženje glaukomatologa Srbije, UglaS, osnovano je 16. decembra 2011. godine u Beogradu, kada je na Osnivačkoj skupštini doneta Odluka o osnivanju ovog Udruženja. Sedište Udruženja je na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije, Pasterova 2, Beograd. Udruženje glaukomatologa Srbije je neprofitna organizacija glaukomatologa.

Udruženje glaukomatologa Srbije poziva sve glaukomatologe i specijaliste oftalmologije sa teritorije Srbije, ali i drugih zemalja, da se uključe u rad Udruženja.

Udruženje glaukomatologa Srbije je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite vida od glaukoma i sprečavanja slepila

Ciljevi udruženja su:

Pomoć bolesnicima u smislu edukacije i lečenja glaukoma

Okupljanje vodećih stručnjaka u oblasti oftalmologije u Udruženja od vrhunskog značaja za utrvđivanje doktrinarnih stavova i smernica za savremenu dijagnostiku i terapiju glaukoma

Stručna i savetodavna pomoć pri nabavci o obezbeđivanju potrebne medicinske i druge opreme u cilju poboljšanja lečenja, uslova boravka pacijenata i stvaranja povoljnih uslova za edukaciju, lečenje, boravak i rad u ovim ustanovama

Održavanje edukativnih skupova sa oftalmolozima i lekarima opšte medicine na kojima će se prezentovani doktrinarni stavovi i smernice Udruženja za dijagnostiku i terapiju, kao i najnovija saznanja iz oblasti glaukoma

Zalaganje za sprečavanje slepila glaukoma nizom mera kojima se pruža pomoć u otkrivanju i lečenju glaukoma


Statut

Vrnjačka Banja, 3. oktobar 2020. godine; dopunjen statut iz 26.12.2017. godine i 16.12.2011. godine.
Preciznije definiše osnovne delatnosti i organizaciju udruženja, prava i obaveze članova i sve ostale bitne aspekte vezane za rad udruženja.

Zapisnik sa Osnivačke skupštine

Beograd, 16.12.2011. godine