3. kongres glaukomatologa Srbije 12-14.05.2017.

Drage kolege, dragi prijatelji!

Hvala Vam što ste učestvovali na na 3. Kongresu glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem (12.05.-14.05.2017.)!

Kopaonik je i ovog puta bio tradicionalno mesto našeg učenja i druženja. Veliki broj prisutnih kolega iz zemlje i inostranstva (preko 400) nas obavezuje da još aktivnije i sa više entuzijazma pristupimo organizaciji narednih Kongresa. Ovako veliko interesovanje kolega za učešćem i prisustvom jednom subspecijalističkom Kongresu je potvrdilo naše očekivanje da je ovakvo dešavanje potrebno oftalmolozima u Srbiji i regionu.

Pored pozivnih predavanja, simpozijuma i slobodnih tema iz oblasti glaukoma, putem specijalizovanih kurseva, po ugledu na Evropske i Svetske glaukomne kongrese,  želeli smo da teoretska znanja iz oblasti glaukoma pretočimo u praktičnu primenu za Vaš svakodnevni rad sa pacijentima. Veliki broj kolega je pozdravio ovakav vid dodatne edukacije i podržao tradicionalni slogan Kongresa: Scire aliquid laus est, culpa est nil discere velle (Pohvalno je nešto znati, greh je ne hteti ništa učiti), pa ćemo sa ovakvom praksom nastaviti na narednim Kongresima. Svaki učesnik Kongresa je dobio primerak prevedenog i adaptiranog Evropskog vodiča za dijagnozu i lečenje glaukoma na koji je Udruženje glaukomatologa Srbije kao izdavač veoma ponosno, jer se radi o prvom ovakvom vodiču u oftalmologiji u Srbiji.

Kongres glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem je postao prepoznatljiv događaj među oftalmolozima, prilika da obnove znanja, nešto novo nauče i  lepo se druže u predivnom ambijentu Kopaonika.

Zahvaljujem se prijateljima i sponzorima Kongresa koji su prepoznali značaj našeg Kongresa i mesto gde treba promovisati svoje aktivnosti.

U ime Upravnog odbora UGLaS-a, Organizacionog odbora Kongresa i naših prijatelja i sponzora Kongresa, pozivam Vas da u još većem broju uzmete učešće na narednom 4. Kongresu glukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

 

Predsednik Udruženja glaukomatologa Srbije

Prof. dr Predrag Jovanović

 

SHARE IT: