4. kongres glaukomatologa Srbije 16-18.05.2019.

Drage kolege, dragi prijatelji!

U ime Upravnog odbora Udruženja glaukomatologa Srbije, Organizacionog odbora Kongresa i naših prijatelja sponzora koji su uprkos globalnim problemima u farmaceutskoj industriji prepoznali značaj Kongresa kao mesto gde treba promovisati svoje aktivnosti, zahvaljujemo Vam se što ste prisustvovali i uzeli aktivno učešće u radu i nezaboravnom druženju na 4. Kongresu glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem koji je tradicionalno održan na Kopaoniku od 16-19. maja 2019. godine.

Preko 300 učesnika na Kongresu su pokazali i dokazali da glaukomatologija u Srbiji i regionu, kao subspecijalistička grana, ima budućnost.

Pored predavanja po pozivu, slobodnih tema i 8 kurseva koji su prezentovani od eminentnih predavača iz naše zemlje i inostranstva, kao i prvi put održanog srpsko- turskog simpozijuma, posebno ističemo značaj uključivanja mladih srpskih oftalmologa koji su kroz adekvatne kurseve uz mentorstvo iskusnijih kolega, pokazali zavidno znanje i zainteresovanost za savladavanje dijagnostičkih veština i terapijskih doktrina u glaukomatologiji.

Nastavili smo, kao i do sada, tradiciju održavanja ovog Kongresa u duhu slogana Kongresa: Dum docent discunt ( Dok podučavamo druge i sami učimo).

Vidimo se, družimo i učimo na sledećem 5. Kongresu glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem na Kopaoniku.

Predsednik Udruženja glaukomatologa Srbije

Prof. dr Nikola Babić

SHARE IT: