5. kongres glaukomatologa Srbije 12-15.05.2022.

Drage kolege, dragi prijatelji!

U ime Upravnog odbora Udruženja glaukomatologa Srbije, Organizacionog odbora i naših prijatelja sponzora, zahvaljujemo se što ste prisustvovali i uzeli učešće u radu i druženju na 5. jubilarnom Kongresu glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem od 12- 15. maja 2022. na Kopaoniku.

Naša planinska lepota i ponos svih ljubitelja prirode Kopaonik je i ovaj put je bio mesto učenja i druženja oftalmologa iz Srbije i inostranstva nakon godinu dana opravdanog odlaganja izazvanog nezapamćenom COVID-19 pandemijom.

Preko 300 učesnika na Kongresu su svojim prisustvom pokazali i dokazali da glaukom u Srbiji i regionu ima veliko intersovanje i značaj.

Pored predavanja po pozivu, simpozijuma, slobodnih tema, subspecijalističkih kurseva i kurseva sa aktivnim učešćem mladih oftalmologa Srbije, novina na ovom Kongrsu bila je prezentacija najnovijeg 5. izdanja Vodiča za dijagnozu i terapiju glaukoma Evropskog uduženja glaukomatologa kao i prvi put orgzanizovanje srpsko-regionalnog simpozijuma.

Tradiciju održavanja Kongresa, nastavili smo kao i do sada u duhu slogana Kongresa „Čovek uči dok je živ“ (Vivere tota vita discendum est).

Pozivamo Vas da se u dobrom zdravlju vidimo, družimo i učimo na sledećem 6. Kongresu glaukomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem.

Predsednik Udruženja glaukomatologa Srbije

Prof. dr Nikola Babić

SHARE IT: