Kurs KME: Korak napred u kontroli progresije glaukoma. Inovacije u lečenju bolesti površine oka, Novi Sad (27.04.2018)

Poštovane kolege,

Kurs pod nazivom  Korak napred u kontroli progresije glaukoma. Inovacije u lečenju bolesti površine oka održan je 27. aprila u Novom Sadu.

Osnovni cilj kursa bio je da prenese najnovija saznanja na polju glaukoma, sa fokusom na ranoj detekciji i ranom praćenju progresije glaukoma uz korišćenje strukturnih i funkcionalnih ispitivanja. Govorilo se o preporukama Evropskog udruženja glaukomatologa (EGS) za lečenje pacijenata sa progresijom i o temi koja se sve češće spominje u krugu svetskih eksperata iz oblasti glaukoma – interventom pristupu lečenju. Pre završetka sesije o glaukomu, imali smo priliku da čujemo o dostignućima minimalno invazivne hirurgije glaukoma (MIGS), kao i o dosadašnjim iskustvima koje imamo u našoj zemlji.

Sesija o lečenju bolesti površine oka (OSD) prenela nam je informacije o inovacijama u toj oblasti, a saznali smo i koje su najvažnije komponente savremenih formulacija za lečenje suvog oka.

Nakon predavanja održana je interaktivna diskusija.

SHARE IT: