Merenja očnog pritiska u Gerontološkom centru u Vršcu

Merenja očnog pritiska u Gerontološkom centru u Vršcu u aprilu 2014. godine, povodom donaciije pokretnih aparata za merenje očnog pritiska Fondacije Hemofarm

Glaukom je na neslavnom drugom mestu kao uzrok slepila u svetu i kao takav je od strane Svetske zdravstvene organizacije prepoznat i trertian kao prioritetna bolest. Od glaukoma u svetu danas boluje oko 70 miliona ljudi od kojih je oko 7 miliona slepih. Procenjuje se da će 2020. godine, biti oko 90 miliona obolelih i skoro 10 miliona slepih. Glaukom pogadja oko 1-2 % populacije i procenat obolelih raste sa godinama. Glaukom pretstavlja u stvari grupu bolesti koje dovode do propadanja očnog nerva ,sužavanja vidnog polja od periferije ka centru i na kraju do trajnog gubitka vida ukoliko se bolest ne prepozna i ne leči. To je hronična bolest koja ne može da se izleči ali se lečenjem, koje je doživotno, može sprečiti gubitak vida i sačuvati kvalitet života. Najzanačajniji faktor rizika za glaukom je povišen očni pritisak. To je ujedno i jedini faktor na koji se može delovati. Lečenje se najčešće sprovodi ukapavanjem kapi koje snižavaju očni pritisak. Pored kapljica nekad a je neophodna i operacija ili se pacijent tretira laserom.

Kao što je već rečeno u starijem životnom dobu mogućnost da se oboli odglaukoma je znatno veća a s obzirom na sve duži životni vek broj obolelih od glaukoma stalno raste. Preciznih podataka za Srbiju nažalost još uvek nema a procena je da ima od 50 do 100 hiljada obolelih, pri čemu se smatra da je 50 % obolelih nedijagnostikovano ne samo kod nas već i u svetu. U švedskoj je 2013. godine, urađena jedna velika studija koja je pokazala da je u grupi od 55. do 59. godina procenat obolelih oko 0,55% dok je u grupi od 75. do 79. godine, taj procenat 2,73 % (znači 5x veći). Zbog svega ovog neophodan je aktivan pristup i preventivne akcije merenja očnog pritiska pre svega kod osoba preko 60. g života poželjno je da to budu česte akcije a ne samo u toku Nedelje glaukoma koja se na svetskom nivou već 6 godina organizuje u drugoj nedelji marta. Pokret Treće doba Srbije koji okuplja osobe preko 60 godina je u našoj zemlji veoma aktivan i trudi se da očuva i poboljša kvalitet života brinući o zdravlju, sportskim aktivnostima i kulturi i svkoj vrsti podrške gradjanima u ovom “zlatnom dobu“ u saradnji sa zdravstvenim radnicima, prijateljima poreta uvrstio je i preventivno merenje očnog pritiska u svoje aktivnosti. Ovakva akcije je već sprovedena u okviru OlimpIjiade sporta, kulture i zdravlja Pokreta trećeg doba Srbije održanoj početkom oktobra 2013.g. u Vrnjačkoj Banji. Kompanija Hemofarm iz Vršca je prepoznala značaj i potrebu za ovakvim akcijama i donirala je Pokretu i organizaciji Penzionera 9 aparata za merenje očnog pritiska na terenu. Zahvaljujući ovoj donaciji akcije merenja očnog pritiska u okviru penzionerskih organizacija u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i ostalim mestima u Srbiji će se redovno odvijati uz učešće lekara, i ostalih zdravstvenih radnika a za dobrobit naših sugradjana.Velika akcija će i ove godine biti organizovana na Olimpijadi sporta, kulture i zdravlja koja će se održati u Vrnjačkoj Banji u septebru mesecu. Zahvaljujući donaciji Hemofarma, koji proizvodi i lekove za snižavanje očnog pritiska i enuzijastima medju zdravstvenim radnicima i lekarima koji će se lično i dobrovoljno angažovati moguće je dati i doprinos borbi protiv slepila a za sadržajniji, kvalitetniji život.

Prim. dr Lidija Magrašević, oftalmolog
Šef odseka za glaukom Klinike za očne bolesti
“Prof dr Ivan Stanković” KBC Zvezdara

 

SHARE IT: